Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022

Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 09/03/2023 16:20:00 351

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022

09/03/2023 16:20:00

(Baochinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa công khai việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2022 là 23.464.866 triệu đồng

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN hàng năm theo quy định, Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022.

Dự toán thu lệ phí là 3.000 triệu đồng

Cụ thể, dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) được giao thực hiện năm 2022 như sau: Phí là 689.045 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 351.569 triệu đồng. Lệ phí là 3.000 triệu đồng.

Dự toán thu phí, lệ phí Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) giao cho các đơn vị dự toán thuộc bộ thực hiện: Phí là 689.045 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 351.569 triệu đồng, cụ thể: phí hải quan 160.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 131.387 triệu đồng; phí quản lý, giảm sát hoạt động bảo hiểm 18.457 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 41.440 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng. Lệ phí: 3.000 triệu đồng (lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán).

Theo Bộ Tài chính, thực hiện năm 2022 cụ thể như sau: Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện là 1.032.114 triệu đồng, gồm: phí hải quan 312.701 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 575.520 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 59.783 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 77.903 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 358 triệu đồng.

Số thu phí nộp NSNN là 331.180 triệu đồng, gồm: phí hải quan 107.865; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 149.997 triệu đồng; phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm 31.087 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh 36.462; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 100 triệu đồng.

Tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2022 là 23.464.866 triệu đồng

Về tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tổng dự toán chi nguồn NSNN năm 2022 là 23.464.866 triệu đồng, bao gồm: Chi quản lý hành chính 21.597.076 triệu đồng; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 72.231 triệu đồng; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề 131.967 triệu đồng.   

Giải ngân năm 2022 là 20.131.417 triệu đồng, đạt 86%, bao gồm: Chi hoạt động kinh tế 631.338 triệu đồng, đạt 87%; chi đảm bảo xã hội 930.000 triệu đồng, đạt 100%; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 2.262 triệu đồng, đạt 100%; chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.591 triệu đồng, đạt 99%.    

Khánh Linh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%