Kho bạc Nhà nước điều hành linh hoạt khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2023

Kho bạc Nhà nước điều hành linh hoạt khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2023 14/03/2023 16:27:00 320

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước điều hành linh hoạt khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2023

14/03/2023 16:27:00

(HQ Online) Năm 2023, Kho bạc Nhà nước sẽ theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu ngân sách trung ương, kế hoạch trả nợ gốc đến hạn và khả năng giải ngân vốn đầu tư công để điều hành khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp.

Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ năm 2023 cho Kho bạc Nhà nước là 400.000 tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.

Tổng nhu cầu vốn vay của ngân sách trung ương năm 2023 là 621.015 tỷ đồng theo dự toán được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 (bao gồm 430.500 tỷ đồng bù đắp bội chi ngân sách trung ương và 190.515 tỷ đồng chi trả nợ gốc đến hạn).

Trên cơ sở các nguồn huy động vốn trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2023 cho Kho bạc Nhà nước là 400.000 tỷ đồng, bằng kế hoạch phát hành TPCP năm 2022 ban đầu và gấp gần 1,9 lần so với kế hoạch phát hành TPCP năm 2022 điều chỉnh.

Theo Kho bạc Nhà nước, công tác huy động vốn TPCP năm 2023 dự kiến sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Còn trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp; quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn nhưng độ mở lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế; những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo,…

Theo dự báo, nền kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng 6,2% hoặc 6,7% trong bối cảnh khá u ám ở những nền kinh tế khác. Cam kết của Chính phủ về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô cũng như triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ là nền tảng quan trọng, tạo thuận lợi cho công tác phát hành TPCP của Kho bạc Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu ngân sách trung ương, kế hoạch trả nợ gốc đến hạn và khả năng giải ngân vốn đầu tư công để điều hành khối lượng phát hành TPCP phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương, trong đó có nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện phát hành TPCP theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán, đảm bảo công khai, minh bạch.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ phát hành linh hoạt các loại kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu danh mục, giảm rủi ro đảo nợ trong ngắn hạn của ngân sách trung ương. Phấn đấu kỳ hạn phát hành bình quân TPCP năm 2023 phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Cùng với đó là điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn của ngân sách trung ương cũng như điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa huy động vốn TPCP với quản lý quỹ ngân sách nhà nước và quản lý ngân quỹ nhằm giảm chi phí và rủi ro nợ vay, tăng cường tính hiệu quả, an toàn, bền vững của hệ thống quản lý tài chính công và nâng cao dư địa tài khóa.

Thùy Linh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%