Lập phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách theo đúng thứ tự ưu tiên

Lập phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách theo đúng thứ tự ưu tiên 21/03/2023 16:54:00 706

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Lập phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách theo đúng thứ tự ưu tiên

21/03/2023 16:54:00

(Tapchitaichinh.vn) Sau khi đã trích nguồn cải cách tiền lương, các địa phương lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình năm 2022 theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022.

Theo đó, căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách địa phương đến hết ngày 31/12/2022, Bộ Tài chính đã có văn bản ngày 28/02/2023 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm thông báo nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể số thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu hồi vốn tại các doanh nghiệp do địa phương quản lý và các khoản thu được loại trừ khi tính tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương) thực hiện năm 2022 so với dự toán năm 2022 được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, xác định nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 dành để thực hiện cải cách tiền lương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính (kèm theo các chứng từ liên quan) để Bộ Tài chính thông báo chính thức nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 dành để cải cách tiền lương theo đúng quy định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Sau khi đã trích nguồn cải cách tiền lương nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan lập phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp mình năm 2022, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Bộ Tài chính hướng dẫn, phương án sử dụng trên phải theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước: Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; Tăng chi đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng.

Trường hợp sau khi đã phân bổ cho các nội dung chi: Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; Bổ sung quỹ dự trữ tài chính; Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội mà còn nguồn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung dành nguồn chi cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải theo đúng quy định tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%