Tạo đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực tài chính năm 2023

Tạo đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực tài chính năm 2023 27/04/2023 17:06:00 396

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tạo đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực tài chính năm 2023

27/04/2023 17:06:00

(Haiquanonline.com.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 8/3/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24/02/2023 của Văn phòng Chính phủ.

 

Ngành Tài chính tích cực thực hiện cải cách hành. Ảnh: Internet

Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính, góp phần tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính theo Quyết định số 1924/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Tài chính, theo Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 23/12/2022.

Triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh đến hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính...

Hoài Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%