Thông báo kế hoạch mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thông báo kế hoạch mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023 24/05/2023 14:43:00 265

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thông báo kế hoạch mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tham gia, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

24/05/2023 14:43:00

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%