Khó khăn của nền kinh tế tác động mạnh đến nhiệm vụ thu ngân sách

Khó khăn của nền kinh tế tác động mạnh đến nhiệm vụ thu ngân sách 07/06/2023 11:19:00 427

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Khó khăn của nền kinh tế tác động mạnh đến nhiệm vụ thu ngân sách

07/06/2023 11:19:00

(Haiquanonline.com.vn) Trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế thu ngân sách đảm bảo dự toán, song nếu so với cùng kỳ năm trước thì kết quả có sự sụt giảm. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, trong thời gian tới, ngành Thuế chủ động bám sát tình hình, tham mưu kịch bản điều hành thu ngân sách, tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá kỹ số thu 5 tháng đầu năm để xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2023 của ngành Thuế đảm bảo dự toán. Ảnh minh họa: H.Anh

Tổng thu ước đạt 663.843 tỷ đồng

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế và để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã phân tích, đánh giá cũng như tìm giải pháp cụ thể cần tập trung triển khai, đặc biệt là cần tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức giao nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức, đến từng đơn vị, từng địa bàn để thực hiện, khai thác tăng thu, bù đắp các khoản hụt thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho DN, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN, tạo đà cho DN và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN; tập trung vào các giải pháp tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế có thể giảm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Kết quả cho thấy, 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu NSNN do ngành Thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán, bằng 96,9% so với cùng kỳ. Trong đó, so với dự toán có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ (trên 48%), trong đó, một số khoản thu lớn như: khu vực DNNN ước đạt 52,9%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 49,8%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 50,3%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 59,1%... Đồng thời, có 8/20 khoản thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022, đạt dưới mức 48%, cụ thể, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%.

Cũng theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến ngày 15/5/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.721 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 472 tỷ đồng; giảm lỗ là 15.189 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 243,3 tỷ đồng, giảm lỗ 5.021 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 98,8 tỷ đồng. Cũng trong 5 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện thu hồi được 18.408 tỷ đồng tiền nợ thuế. Thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó: xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Chủ động tham mưu kịch bản điều hành thu ngân sách

Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế sẽ chủ động bám sát tình hình trong nước và thế giới để phân tích, nhận định tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện những rủi ro, đồng thời chủ động tham mưu những kịch bản, giải pháp điều hành thu ngân sách. Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài, theo đó, rà soát, xây dựng danh sách, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử; đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan Thuế; tiếp tục triển khai theo tiến độ các đề án điện tử hóa như: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ, cá nhân kinh doanh; tiếp tục triển khai khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng nộp thuế qua mobile; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu NSNN, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 và chương trình công tác thuế tháng 6 vừa được Tổng cục Thuế tổ chức, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, về tổng thể, tuy tiến độ thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2023 đảm bảo dự toán, nhưng có sụt giảm so với cùng kỳ, cho thấy khó khăn của nền kinh tế đã tác động mạnh đến nhiệm vụ thu ngân sách của Ngành và dự báo tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2023 cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc triển khai các gói hỗ trợ của Nhà nước dự kiến tiếp tục được thực hiện thời gian tới. Trong bối cảnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ông Mai Xuân Thành đề nghị toàn Ngành cần tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá kỹ số thu 5 tháng đầu năm, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa, trên cơ sở đó tổ chức giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, từng đơn vị, địa bàn có giải pháp khai thác tăng thu để bù đắp các khoản hụt thu. Đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh kiểm tra đã được phê duyệt; hoàn thiện ứng dụng chặn xuất khống hóa đơn điện tử để sớm đưa vào vận hành; rà soát, đánh giá thực trạng triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, đánh giá bất cập, tồn tại, khó khăn để tham mưu Tổng cục Thuế có giải pháp chỉ đạo kịp thời, đảm báo triển khai thành công trên toàn quốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Hoài Anh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%