Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp 27/06/2023 16:50:00 1642

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

27/06/2023 16:50:00

(TBTCO) Từ ngày 26/6 đến 30/6/2023, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến góp ý của với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo diễn ra ngày 26/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, ông Lưu Đức Tuyên - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán cho biết, Thông tư 200 được ban hành từ năm 2014 và nhiều thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 200 đã đóng vai trò tích cực trong công tác quản lý, điều hành, ra quyết định kinh tế của các doanh nghiệp, cũng như là hoạt động giám sát, kiểm tra công tác tài chính, kế toán của các cơ quan chức năng.

Quang cảnh hội thảo diễn ra ngày 26/6/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính

Cũng theo ông Tuyên, trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách liên quan tới công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp được ban hành, đồng thời cùng với hội nhập quốc tế và thực tế có phát sinh nhiều giao dịch kinh tế mới mà thông tư 200 chưa có hướng dẫn. Đồng thời, một số nội dung đã bộ lộ hạn chế, bất cập. Do vậy, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 200 cho phù hợp với thực tiễn.

Tại hội thảo, Bộ Tài chính mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến về những nội dung và hướng sửa đổi thông tư 200; nêu những vướng mắc của doanh nghiệp khi áp dụng các quy định pháp luật trong thông tư 200; nêu những phát hiện các giao dịch thực tế tại doanh nghiệp, nhất là những giao dịch mà Thông tư 200 chưa đề cập,… Qua đó, Bộ Tài chính tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung.

Tại hội thảo, Bộ Tài chính sẽ tập trung lấy ý kiến về một số nội dung mà Thông tư 200 chưa có quy định, cần bổ sung hướng dẫn, bao gồm: áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong kế toán; phân bổ giá gốc khoản đầu tư trái phiếu và mệnh giá trái phiếu; hạch toán khi đơn vị nhận đầu tư là công tác trách nhiệm hữu hạn sử dụng lợi nhuận sau thuế để tăng vốn của chủ sở hữu; kế toán của bên điều hành (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP) cho các thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công (hợp đồng PPP) trong đó bao gồm cả hợp đồng BOT; kế toán đối với thỏa thuận, hợp đồng nhận vốn góp giữa doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và nhà đầu tư;…

Cũng tại hội thảo, Bộ Tài chính cũng nghe các đại biểu đóng góp ý kiến về một số nội dung sửa đổi báo cáo tài chính, như: bổ sung thuyết minh chi tiết về thời hạn thanh toán nợ gốc, thời gian gia hạn, từng lần gia hạn, lý do và căn cứ được gia hạn của các khoản phải thu khác, từng khoản vay và nợ thuê tài chính, phải trả người bán, phải trả khác; bổ sung thuyết minh chi tiết về tổng chi phí ước tính mà doanh nghiệp phải chi ra để hoàn nguyên môi trường, số dự phòng hoàn nguyên môi trường đã trích lập và số đã sử dụng trong năm; bổ sung thuyết minh chi tiết về tài sản của thỏa thuận chuyển giao việc cung cấp dịch vụ công...

Được biết, Bộ Tài chính sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 200 ở miền Trung vào ngày 28/6/2023 (tại Cục Thuế Đà Nẵng) và ở miền Nam vào ngày 30/6/2023 (tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Đức Minh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%