Hết 6 tháng năm 2023, nhiều dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện giải ngân

Hết 6 tháng năm 2023, nhiều dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện giải ngân 31/08/2023 16:54:00 277

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hết 6 tháng năm 2023, nhiều dự án của các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện giải ngân

31/08/2023 16:54:00

(Baochinhphu.vn) Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9140/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 – Kỳ báo cáo 6 tháng (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương).

Cụ thể, tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2023 là 393.053.812 triệu đồng. Lũy kế thanh toán đến hết tháng 6/2023 là 108.907.245 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28%.

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực là 358.423.413 triệu đồng, lũy kế thanh toán đến hết tháng 6/2023 là 98.497.935 triệu đồng, đạt tỷ lệ 27%.

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 34.630.399 triệu đồng, lũy kế thanh toán đến hết tháng 6/2023 là 10.409.310 triệu đồng, đạt tỷ lệ 30%...

Qua báo cáo giải ngân nêu trên, đến hết 6 tháng có nhiều dự án của các bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện giải ngân. Thực hiện chỉ đạo về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ và tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính sẽ có văn bản đôn đốc gửi Bộ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và gửi Chủ tịch UBND các tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) kèm theo danh mục dự án đến hết 30/6/2023 chưa giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương. Theo đó đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân theo đúng quy định.

Khánh Linh

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%