Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 05/09/2023 11:47:00 209

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

05/09/2023 11:47:00

(Haiquanonline.com.vn) Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu các đơn vị đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Cần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Ảnh: Thuỳ Linh

Mới đây, KBNN đã có Công văn số 4930/KBNN-KSC gửi các đơn vị kho bạc trực thuộc và Sở Giao dịch KBNN về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Theo đó, KBNN yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo các Phòng Kiểm soát chi thuộc KBNN tỉnh và KBNN các huyện trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Đồng thời, các đơn vị này cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 7/2/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN.

Công văn yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời, cấp bách nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

KBNN cũng yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

KBNN yêu cầu định kỳ hàng tháng các đơn vị phải báo cáo về tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công đảm bảo kịp thời, đúng thời gian theo quy định, chính xác về số liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; trong đó đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, lũy kế thanh toán vốn đầu tư 7 tháng năm 2023 của cả nước là 253.354,9 tỷ đồng, đạt 33,46% kế hoạch (757.171,7 tỷ đồng) và đạt 35,83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,2 tỷ đồng). Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2023 là 299.447,4 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch và đạt 42,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo nhận xét từ Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng kế hoạch năm 2023 của cả nước tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 39,15%).

Hương Dịu

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%