Một số cơ quan, địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công

Một số cơ quan, địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công 07/09/2023 09:06:00 314

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Một số cơ quan, địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công

07/09/2023 09:06:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình phân bổ vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương. Theo báo cáo, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch năm 2023.

Một số cơ quan, địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 9.355 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 của 51 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiện Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn của Kiểm toán Nhà nước.

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 21 bộ, cơ quan trung ương và 30 tỉnh, thành phố chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Bộ Thông tin và truyền thông (72,24%), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (86,21%), Hưng Yên (80,75%), Tuyên Quang (71,49%)…

Đáng chú ý, đến nay một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có văn bản đề nghị cắt giảm kế hoạch năm 2023. Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang đề nghị điều chỉnh giảm 9.355,71 tỷ đồng. Riêng đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có một số bộ như Bộ Lao động và Thương binh xã hội đề nghị rút khỏi Chương trình với số vốn là 946,6 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị rút 1 dự án ra khỏi Chương trình.

Như vậy, đến thời điểm này, tổng số vốn đầu tư đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ là 730.847,6 tỷ đồng, đạt 103,37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,2 tỷ đồng). Trong đó có 42 địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 50.127,5 tỷ đồng. Nếu không tính số giao tăng này thì tổng số vốn đã phân bổ là 680.720,1 tỷ đồng, đạt 96,28% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 26.324,1 tỷ đồng, chiếm 3,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, vốn trong nước là 24.702,9 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 1.621,2 tỷ đồng. Riêng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn 15.242,75 tỷ đồng chưa phân bổ.

Để phân bổ hết nguồn vốn, giúp cho công tác giải ngân được thuận lợi từ nay đến hết năm, Bộ Tài chính đang đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có hướng dẫn việc điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tại khoản 5, Điều 4, Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục dự án được giao theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

Vân Hà

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%