Ngân sách chi hỗ trợ truyền thông giảm nghèo đa chiều

Ngân sách chi hỗ trợ truyền thông giảm nghèo đa chiều 19/09/2023 08:44:00 374

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ngân sách chi hỗ trợ truyền thông giảm nghèo đa chiều

19/09/2023 08:44:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn chi từ ngân sách cho hoạt động truyền thông giảm nghèo đa chiều.

Ngân sách chi hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Ảnh: TL

Cụ thể, ngân sách chi cho xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo.

Ngoài ra, chi hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông. Các chương trình định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới…

Ngân sách chi tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương, khen thưởng đối với các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo. Cụ thể, như: chi thuê địa điểm, bàn ghế, loa đài và các trang thiết bị cần thiết khác (nếu có): Mức chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và phù hợp với phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chi tài liệu (nếu có): mức chi theo thực tế phát sinh và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; chi thuê dẫn chương trình: mức chi tối đa 2.000.000 đồng/người/ngày.

Tùy theo quy mô, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức thuê dẫn chương trình phù hợp với phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; chi biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình theo quyết định của cấp có thẩm quyền: thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Ngoài các nội dung nêu trên, còn thực hiện chi phát triển hoạt động trang thông tin điện tử về giảm nghèo.


Minh Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%