Thực thi có hiệu quả cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2023 - 2027, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam

Thực thi có hiệu quả cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2023 - 2027, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam 16/11/2023 13:20:00 205

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thực thi có hiệu quả cam kết thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn 2023 - 2027, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam

16/11/2023 13:20:00

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%