Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Bộ Tài chính

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Bộ Tài chính 25/01/2024 11:18:00 547

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Bộ Tài chính

25/01/2024 11:18:00

Ngày 23/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm./.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%