Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 27/02/2024 08:19:00 212

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

27/02/2024 08:19:00

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhất là Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại, nơi các thương nhân kinh doanh xăng dầu mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, để theo dõi việc sử dụng tài khoản quỹ, kịp thời phát hiện dòng tiền bất thường ra, vào tài khoản Quỹ Bình ổn giá.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn số dư quỹ

Theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và tiếp tục được củng cố tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP thì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) được hình thành tại doanh nghiệp, đồng thời với việc doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Ảnh: Minh họa

Theo đó, quỹ sẽ tồn tại song hành với địa vị pháp lý của thương nhân đầu mối. Trường hợp thương nhân đầu mối bị phá sản, giải thể, bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối chủ động đăng ký không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thì Quỹ BOG tại doanh nghiệp cũng chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý Quỹ BOG, cũng như việc đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ BOG. Cũng theo các quy định trên, Bộ Tài chính và Bộ Công thương có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát Quỹ BOG xăng dầu.

Về phía Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ được giao tại các nghị định nêu trên, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG.

Trên cơ sở báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ BOG hàng tháng, báo cáo kiểm toán (độc lập) chuyên đề về quỹ định kỳ 6 tháng của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo và thực hiện báo cáo công khai toàn bộ thông tin về trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của từng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, theo đúng quy định (công bố công khai từng mục hàng quý, năm).

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhất là Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, nơi thương nhân kinh doanh xăng dầu mở tài khoản Quỹ BOG, theo dõi việc sử dụng tài khoản quỹ, nhằm kịp thời phát hiện dòng tiền bất thường ra, vào tài khoản Quỹ BOG.

Bộ Tài chính cũng thường xuyên rà soát, có văn bản nhắc nhở và đôn đốc các đầu mối kinh doanh xăng đầu thực hiện nộp báo cáo và sao kê ngân hàng hàng tháng về tài khoản theo dõi Quỹ BOG xăng dầu theo quy định.

Trường hợp phát hiện có sự chênh lệch số liệu báo cáo giữa các kỳ hoặc chênh lệch số dư Quỹ BOG do doanh nghiệp báo cáo với sao kê tài khoản ngân hàng thì yêu cầu doanh nghiệp báo cáo làm rõ hoặc xử lý theo quy định.

Doanh nghiệp sai phạm nhiều sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Nhằm quản lý chặt chẽ hơn, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục chủ động triển khai kiểm tra thực tế tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định về Quỹ BOG xăng dầu; thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đều được chuyển sang Bộ Công thương để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG xăng dầu hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG theo quy định tại nghị định này và các văn bản hướng dẫn, thì sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ động thông tin, phối hợp với Bộ Công an liên quan đến một số sai phạm của thương nhân đầu mối; cũng như đề nghị Bộ Công thương thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP trong việc bổ sung văn bản chứng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG xăng dầu và gửi về Bộ Công thương, theo đúng thời hạn quy định.

Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối phải sử dụng quỹ đúng quy định

Theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần đối với hành vi vi phạm các quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển Quỹ BOG xăng dầu hoặc không thực hiện kết chuyển Quỹ BOG theo quy định tại nghị định này và các văn bản hướng dẫn, thì sẽ bị xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Minh Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%