Sửa quy định giải quyết các vấn đề phát sinh trong thu tiền sử dụng đất

Sửa quy định giải quyết các vấn đề phát sinh trong thu tiền sử dụng đất 17/04/2024 16:31:00 221

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa quy định giải quyết các vấn đề phát sinh trong thu tiền sử dụng đất

17/04/2024 16:31:00

(Thoibaotaichinhvietnam.vn) Giải quyết những vấn đề phát sinh trong thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất để phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 và phù hợp với tình hình thực tế mới, sáng ngày 17/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng. Ảnh: Đức Minh

Nguồn thu từ đất chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách

Trong thời gian qua, chính sách tài chính về đất đai ở nước ta đã được rà soát để xây dựng và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đánh giá chung cho thấy, chính sách tài chính về đất đai đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, bao quát quá trình hình thành, sở hữu, sử dụng, khai thác đối với đất đai, bất động sản; đã đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện việc quản lý nhà nước về tài chính đối với đất đai; góp phần tăng cường quản lý tài chính về đất đai và tăng thu ngân sách nhà nước; hạn chế được việc sử dụng đất sai mục đích, lãng phí, thất thoát tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

Cũng nhờ chính sách tài chính về đất đai năm 2013 mà nguồn thu từ đất tăng dần qua các năm, tạo nguồn lực cho địa phương phát triển. Đặc biệt, nguồn thu từ đất chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu NSNN (năm 2013 chiếm 7,86% tổng thu NSNN, năm 2022 là 17% tổng thu NSNN).

Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024; trong đó có những nội dung đổi mới liên quan đến chính sách tài chính về đất đai. Đồng thời, ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có chủ trì xây dựng Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cho biết, Bộ Tài chính đã giao Cục Quản lý công sản trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Sở Tài chính một số tỉnh xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. “Hiện dự thảo đã hoàn thành, tuy nhiên đây là chính sách khó, tác động diện rộng nên Bộ Tài chính tổ chức cuộc hội thảo này để trực tiếp lấy kiến về dự thảo Nghị định” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nghị định giúp cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cho biết, nhằm cụ thể hóa các quy định tại Luật Đất đai năm 2024 liên quan đến tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dựa trên các nguyên tắc: Bám sát những nội dung tài chính về đất đai mà Luật Đất đai trực tiếp giao cho Chính phủ quy định hoặc hướng dẫn; tổng hợp vướng mắc trên thực tiễn trong thời gian vừa qua để quy định xử lý trong Nghị định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và quy định của pháp luật có liên quan; kế thừa những quy định của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 đang thực hiện ổn định, phù hợp.

Theo đó, dự thảo Nghị định g ồm có 5 Chương, 54 Điều, trên cơ sở ghép 2 chính sách về thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất vào một Nghị định.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, đây là chính sách khó, tác động diện rộng, nên Bộ Tài chính tổ chức hội nghị này để trực tiếp lấy kiến về dự thảo Nghị định.

Với mong muốn đưa ra bản dự thảo Nghị định có chất lượng nhất, thứ trưởng Bùi Văn Khắng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tham dự hội nghị đưa ra các ý kiến thảo luận tập trung vào 3 nội dung chính.

Cụ thể là, dự thảo Nghị định đã thể chế hóa đủ những nội dung về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Luật đã giao cho Chính phủ hướng dẫn hay chưa? Dự thảo Nghị định đã giải quyết được triệt để các vướng mắc thực tế hay không? Dự thảo Nghị định đã đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai khác chưa? (gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định quy định về giá đất, Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...).

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương lựa chọn phương án cụ thể đối với 17 nội dung được thiết kế một số phương án tại dự thảo Nghị định. “Bộ Tài chính rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành theo tiến độ đề ra” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cũng cho biết, là đơn vị chuyên môn được giao soạn thảo dự thảo Nghị định, các ý kiến góp ý tại hội nghị sẽ được Cục tiếp thu và ghi chép lại đầy đủ giúp sớm hoàn thiện dự thảo với chất lượng tốt nhất để trình Chính phủ xem xét ban hành vào thời gian sớm nhất.

Vân Hà

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%