Bộ Tài chính tiếp tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng PAR Index

Bộ Tài chính tiếp tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng PAR Index 19/04/2024 15:57:00 112

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính tiếp tục nằm trong Top đầu bảng xếp hạng PAR Index

19/04/2024 15:57:00

(HQ Online) - Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về chỉ số Par Index với kết quả Chỉ số Cải cách hành chính đạt 89,18%. Đây là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 17/4, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023). Kết quả Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính đạt 89,18%.

Trong đó, các chỉ số cụ thể lần lượt là: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 93,73%; cải cách thể chế đạt 76,58%; cải cách thủ tục hành chính đạt 84,08%; cải cách tổ chức bộ máy đạt 95,15%; cải cách chế độ công vụ đạt 93,01%; cải cách tài chính công đạt 95,20% và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt 88,62%.

Kết quả trên cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Bộ Tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Về chỉ số cải cách tài chính công, Bộ Tài chính tiếp tục là một trong số các Bộ dẫn đầu, đạt tỷ lệ trên 95,20%. Điều này cũng thể hiện rõ vai trò tiên phong của Bộ trong quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.

Bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023).

Đặc biệt, trong năm 2023, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2023, chỉ số xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Tài chính tiếp tục đạt cao trên 88,62%. Với việc xác định “đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số” là một trong các đột phá trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai có hiệu quả các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi bám sát chương trình chuyển đổi số, trong đó đặc biệt chú trọng hỗ trợ trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp như lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Kết quả đánh giá PAR Index năm 2023 tiếp tục khẳng định đây là công cụ quản lý quan trọng, thước đo giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Tài chính nói riêng và các Bộ, ngành, địa phương nói chung.

Đồng thời, việc đánh giá PAR Index năm 2023 đã nâng cao mức độ cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Hoài Anh

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%