Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

1. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, tiền thân là Viện Khoa học tài chính được thành lập năm 1961, là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Tài chính. Ngoài ra, Viện còn có chức năng và nhiệm vụ đào tạo, tư vấn, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài chính.

2. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để giao dịch; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí nghiên cứu khoa học cơ bản theo quy định.

Viện có tên giao dịch quốc tế là: National Institute for Finance (viết tắt là NIF).

 

LÃNH ĐẠO VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH